logo

.

사진자료

성과급 관련 출근 선전전 4

2016.01.28 08:35

조회 수:575

DSC00422.JPG DSC00423.JPG DSC00424.JPG DSC00425.JPG DSC00426.JPG DSC00429.JPG DSC00430.JPG DSC00436.JPG DSC00462.JPG DSC00465.JPG
.
전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
전남 여수시 중흥동 511-2번지 전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
Copyright ⓒ 2013 yncc.or.kr All rights reserved. Tel. 061)688-6045~7 Fax. 061)688-6048