logo

.

사진자료

성과급 관련 출근 선전전 3

2016.01.27 10:06

조회 수:429

20160126_070307.jpg 20160126_070407.jpg 20160126_073258.jpg 20160126_073302.jpg 20160126_073320.jpg 20160126_073327.jpg 20160126_073333.jpg 20160126_073338.jpg
.
전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
전남 여수시 중흥동 511-2번지 전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
Copyright ⓒ 2013 yncc.or.kr All rights reserved. Tel. 061)688-6045~7 Fax. 061)688-6048