logo

.

사진자료

성과급 관련 출근 선전전 1

2016.01.27 09:17

조회 수:426

20160127_064817.jpg20160127_064003.jpg 20160127_064005.jpg 20160127_064026.jpg 20160127_064028.jpg 20160127_064035(1).jpg 20160127_064035.jpg 20160127_064747.jpg 20160127_064806.jpg
.
전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
전남 여수시 중흥동 511-2번지 전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
Copyright ⓒ 2013 yncc.or.kr All rights reserved. Tel. 061)688-6045~7 Fax. 061)688-6048