logo

.

사진자료

2015년 여천NCC 가족 한마음 대잔치 3

2015.04.27 12:43

조회 수:651

25일 전남대 여수캠퍼스에서 펼쳐진

노사 한마음 대잔치 행사입니다. 행사 이모저모 즐감하세요^^


IMG_9253.JPG IMG_9263.JPG IMG_9265.JPG IMG_9266.JPG IMG_9268.JPG IMG_9274.JPG IMG_9279.JPG IMG_9282.JPG IMG_9289.JPG IMG_9291.JPG IMG_9297.JPG IMG_9298.JPG IMG_9303.JPG IMG_9309.JPG IMG_9313.JPG IMG_9318.JPG IMG_9324.JPG IMG_9332.JPG IMG_9336.JPG IMG_9345.JPG IMG_9347.JPG IMG_9351.JPG IMG_9352.JPG IMG_9363.JPG IMG_9365.JPG IMG_9366.JPG IMG_9384.JPG IMG_9396.JPG IMG_9406.JPG IMG_9410.JPG IMG_9413.JPG IMG_9415.JPG IMG_9416.JPG IMG_9421.JPG IMG_9422.JPG IMG_9426.JPG IMG_9433.JPG IMG_9439.JPG IMG_9441.JPG IMG_9448.JPG IMG_9451.JPG IMG_9456.JPG IMG_9460.JPG IMG_9463.JPG IMG_9468.JPG IMG_9471.JPG IMG_9473.JPG IMG_9488.JPG

.
전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
전남 여수시 중흥동 511-2번지 전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
Copyright ⓒ 2013 yncc.or.kr All rights reserved. Tel. 061)688-6045~7 Fax. 061)688-6048