logo

.

사진자료

 2012년 13년차 정기대의원대회 및 이.취임식 사진들.

IMG_6382.jpg IMG_6389.jpg IMG_6399.jpg IMG_6417.jpg IMG_6419.jpg IMG_6423.jpg IMG_6429.jpg IMG_6433.jpg IMG_6436.jpg IMG_6437.jpg IMG_6438.jpg IMG_6439.jpg IMG_6440.jpg IMG_6443.jpg IMG_6445.jpg IMG_6446.jpg IMG_6447.jpg IMG_6449.jpg IMG_6451.jpg IMG_6452.jpg IMG_6453.jpg IMG_6474.jpg IMG_6483.jpg IMG_6489.jpg IMG_6499.jpg IMG_6505.jpg IMG_6507.jpg IMG_6508.jpg IMG_6517.jpg IMG_6518.jpg IMG_6521.jpg IMG_6526.jpg IMG_6534.jpg IMG_6536.jpg IMG_6538.jpg IMG_6540.jpg IMG_6546.jpg IMG_6547.jpg

.
전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
전남 여수시 중흥동 511-2번지 전국화학섬유산업노동조합 여천NCC지회
Copyright ⓒ 2013 yncc.or.kr All rights reserved. Tel. 061)688-6045~7 Fax. 061)688-6048